Systemy alarmowe

Z jakich komponentów składa się system alarmowy instalowany w Państwa domu lub firmie?

Centrala alarmowa – najważniejszy element systemu alarmowego, odpowiada za funkcjonalność całego układu. Zbiera informacje z czujników i steruje sygnalizatorami lub urządzeniami do powiadamiania użytkownika. Z uwagi na funkcję jaką pełni w systemie centrala powinna być dobrze strzeżona i niedostępna dla potencjalnego włamywacza. Umieszczany jest zwykle w miejscu łatwo niedostępnym – strych, piwnica, slepe pomieszczenia. Centrala alarmowa dobierana jest w zależności od ilości czujników i preferencji użytkownika.

Urządzenia wejścia tworzące system alarmowy 

 1. Manipulatory LCD, LED
 2. Piloty radiowe – służące do rozbrajania i uzbrajania systemu alarmowego jak również jako przyciski napadowe
 3. Czujniki – pełnią rolę zmysłów systemu alarmowego. Odbierają sygnały z otoczenia i za pomocą linii docierają do centrali alarmowej, co pozwala systemowi odpowiednio reagować i działać. 
  • Ze względu na zastosowanie, czujki dzielimy na: 
  • sygnalizujące próbę wtargnięcia do chronionego obszaru – czujki magnetyczne otwarcia zabezpieczonych drzwi i okien (kontaktrony)
  • czujki wibracyjne reagujące na wstrząsy spowodowane drganiami – próba wyłamywania zamków, zawiasów, kucie itp.
  • czujki stłuczeniowe np. zbicia szyby (mikrofonowe), które za pomocą wykrywania fal dźwiękowych reagują na dźwięk wybijanej szyby okna lub witryny
  • aktywne bariery podczerwieni za pomocą wiązek promieniowania podczerwonego, którego przecięcie powoduje określoną reakcję centrali alarmowej, stosowane głownie na zewnatrz pomieszczeń
  • czujniki PIR - pasywne czujki podczerwieni, zaliczane do grupy detektorów ruchu, które informują centralę alarmową o pojawieniu się w nadzorowanym obszarze obiektów, które poruszają się i emitują ciepło, 
  • czujki dualne PIR + MW, które wykorzystują dwa różne rodzaje detekcji (detekcję w podczerwieni i mikrofalową), uzyskując większą skuteczność działania i - eliminując potencjalne fałszywe alarmy, - sygnalizujące różnego rodzaju zagrożenia
  • czujniki gazu, czujniki pożarowe, czujniki czadu, czujniki zalania – realizują funkcję zgodnie z ich przeznaczenie, sa uzupełnieniem standardowych czujników ruchu w systemie

Urządzenia wyjściowe tworzące system alarmowy 

 1. Sygnalizatory optyczne, sygnalizatory akustyczne i sygnalizatory optyczno-akustyczne – mają za zadanie informować osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu o zaistnieniu sytuacji alarmowej w wyraźnie dostrzegalny sposób Mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budynków. 
 2. Powiadamianie i monitoring – realizowane są za pośrednictwem specjalnych modułów komunikacyjnych nadajników radiowych lub GSM dodatkowo wspieranych przez  linię telefoniczną.
 3. Moduły komunikacyjne – sterowanie przez telefon systemem z wgrana specjalna aplikacją w zależności od użytego modelu, umożliwiają osobom z odpowiednimi uprawnieniami użytkownika bądź administratora, na jednokierunkową bądź dwukierunkową zdalną komunikację z centralą systemu alarmowego.
 4. Syntezator mowy – powiadomienie słowne o zaistniałym wcześniej zdarzeniu z zaprogramowaną ilością prób i wskazanych odbiorców.
 5. Zasilanie – Wszystkie elementy systemu alarmowego, aby działać, muszą być zasilane. Zasilanie czujek ruchu, sygnalizatorów, manipulatorów i innych elementów systemu alarmowego realizowane jest zazwyczaj przez zasilacz wbudowany w obudowe centrali alarmowej. Oprócz zasilania sieciowego 230V centrala alarmowa musi mieć także źródło zasilania awaryjnego. Są nim akumulatory bezobsługowe (zazwyczaj kwasowo-ołowiowe) mieszczące się także w obudowie centrali alarmowej. Zasilanie systemu alarmowego wymaga doprowadzenie linii 230V pod skrzynkę centrali alarmowej.